trichinella spiralis

TRIHINELOZA

Trihineloza je parazitarna bolest zajednička životinjama i ljudima (zoonoza).

U životinjskom svijetu najčešće obolijevaju divlji i domaći mesožderi i svežderi.
Bolest u ljudi može izazvati teške i trajne posljedice sa smrtnim ishodom.
Čovjek se najčešće invadira konzumiranjem termički nedovoljno obrađenim trihineloznim mesom domaćih i divljih svinja, kao i od suhomesnatih proizvoda ovakvih životinja.

KAKO BOLEST SPRIJEČITI?
Radi sprječavanja trihineloze ljudi obvezan je veterinarski pregled mesa svinja kod klanja za potrebe vlastitog domaćinstva na području cijele Republike Hrvatske.

NE ZABORAVITE!
Bolest u ljudi može izazvati teške trajne posljedice sa smrtnim ishodom.
Najsigurniji način sprječavanja bolesti u ljudi je pregled mesa u ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji.
Ne počinjati obradu mesa (usitnjavanje, miješanje i dr.) prije dobivanja rezultata veterinarskog pregleda uzorka.
Termička obrada mesa (npr. kuhanje, smrzavanje), salamurenje, sušenje i sl. nisu siguran način uništavanja uzročnika bolesti.

KAKO UZETI UZORAK MESA ZA
PRETRAGU?

Uzorci za pregled uzimaju se s polutki zaklanih svinja ili odstrijeljenih divljih svinja, jazavaca i drugih životinja odmah nakon vađenja iznutrica.
U pravilu se uzima komadić mesa cca 100 g korijena ošita, mišića koji dijeli grudnu od trbušne šupljine, s mjesta uz kralješnicu gdje mišićni dio prelazi u tetivasti od svake polutke.