RTG

Rendgensko snimanje kukova i laktova uzgojnih pasa, nativni i kontrasni rtg.

Preporuke za rtg

– Obavljamo dijagnostičke pretrage nativne i kontrastne radiografije prema uputi veterinara.
– Vršimo rendgensko snimanje kukova i laktova uzgojnih pasa (HD i ED), te uzorkovanje krvi za DNA (GO-CARD-SET) kao dio koji je neophodan za ocjenu u službenom pregledu za HKS. Navedenu uslugu obavlja licencirani dr.med.vet. od strane SV-a.