Hitna stanja kod kućnih ljubimaca

Ako Vaš ljubimac doživi bilo što od sljedećeg, odmah pozovite veterinara za hitnu pomoć:

 1. Vaš je kućni ljubimac doživio neku vrstu traume (poput udara automobila ili ozljeda nastala tupim predmetom, pad sa visine).
 2. Vaš ljubimac krvari, a krvarenje ne možete zaustaviti.
 3. Vaš ljubimac ne diše ili ne možete osjetiti otkucaje srca i bila.
 4. Vaš ljubimac je u nesvijesti i neće se probuditi.
 5. Vaš ljubimac povraća i/ili ima proljev više od 24 sata ili povraća krv.
 6. Vaš ljubimac ima problema s disanjem ili mu se nešto zaglavilo u grlu.
 7. Vaš ljubimac je imao ili ima napadaj.
 8. Vaš ljubimac, posebno vaša mačka, naporno urinira ili ne može urinirati.
 9. Vaš ljubimac pokazuje znakove ekstremne boli (cviljenje, drhtanje i odbijanje druženja).
 10. Vaš ljubimac se sruši i/ili se iznenada ne može uspraviti.
 11. Vaš ljubimac nalijeće na stvari i/ili odjednom postaje dezorijentiran.