Laboratorij

Laboratorijske pretrage predstavljaju osnovu ukupne dijagnostike patoloških stanja i bolesti.

Parametri

Materijal za laboratorij može biti: krv, urin, feces, sperma, sadržaj anatomskih šupljina, sadržaj novostvorenih šupljina, sekreti, ekstrakti, brisevi uzeti s površine kože i dostupnih sluznica, uzorci tkiva dobiveni biopsijom.
Informacije koje nam pružaju laboratorijski rezultati, kao i njihova točna interpretacija, su dragocjene jer pomažu otkrivanju procesa u organizmu koji su u početnoj fazi te se na taj način mogu brže i lakše sanirati.
Hematološke i biokemijske pretrage krvi izvode se ambulantno na najsuvremenijim IDEXX analizatorima što nam omogućuje točne i u kratkom vremenu dostupne nalaze.
Mogućnosti su:
– Pretraga urina – IDEXX VetLab UA
– Pretraga stolice (parazitološka, uključujući test na Giardiu, bakteriološka),
– Dijagnostika zaraznih bolesti – IDEXX SNAP,
a) FeLV / FIV,
b) Leishmania,
c) Borrelia, Ehrlichia,
d) Dirofilaria,
– Određivanje plodnih dana u kuja putem progesteronskog testa,
– Endokrinološke pretrage,
– Uzimanje uzoraka za PHD (biopsija bubrega, jetre, prostate, crijeva, želuca, kože)
– Citološka, mikrobiološka i mikološka pretraga uzoraka
– Alergološko testiranje – Serologija/HESKA i IDT /intradermalno testiranje
Pretraga krvi – KKS: – IDEXX ProCyte Dx
A) Parametri bijelih krvnih stanica:
• Broj bijelih krvnih zrnaca (WBC)
• Neutrofili (NEU;% i #)
• Limfociti (LYM;% i #)
• Monociti (MONO;% i #)
• Eozinofili (EOS;% i #)
• Bazofili (BASO;% i #)
• Trakasti neutrofili (BAND)
B) Parametri crvenih krvnih zrnaca:
• Broj crvenih krvnih zrnaca (RBC)
• Hematokrit (HCT)
• Hemoglobin (HGB)
• Srednji volumen stanice (MCV)
• Srednji korpuskularni hemoglobin (MCH)
• Srednji korpuskularni hemoglobin koncentracija (MCHC)
• Širina raspodjele crvenih krvnih stanica (RDW)
• Retikulociti (RETIC;% i #)
• Retikulocitni hemoglobin (RETIC-HGB)
• LFR, MFR, HFR, ( tri skupine zrelosti eritrocita prema intenzitetu fluorescencije )
• Nuklearne crvene krvne stanice (nRBC; prisutnost tumora)
C) Parametri trombocita:
• Broj trombocita (PLT)
• Širina raspodjele trombocita (PDW)
• Srednji volumen trombocita (MPV)
• Trombocitni kriti (PCT)
D) Parametri analiza tekućina (trbušna/torakalna/zglobna):
• Ukupni broj nuklearnih stanica (TNCC)
• Agranulociti (AGRANS;% i #)
• Granulociti (GRANS;% i #)
• Broj crvenih krvnih zrnaca (RBC)
Biokemijska pretraga krvi: – IDEXX Catalyst One
• Albumin (ALB)
• Alkaline Phosphatase (ALKP)
• Alanine Aminotransferase (ALT)
• Amylase (AMYL)
• Aspartate Aminotransferase (AST)
• Blood Urea Nitrogen (BUN/UREA)
• Calcium (Ca)
• Cholesterol (CHOL)
• Creatine Kinase (CK)
• Creatinine (CREA)
• C-Reactive Protein (CRP)
• Fructosamine (part number 99-0003341) (FRU)
• Gamma-glutamyltransferase (GGT)
• Glucose (GLU)
• Lactate( LAC)
• Lactate Dehydrogenase (LDH)
• Lipase (LIPA)
• Magnesium (Mg)
• Ammonia (NH3)
• Phenobarbital (PHBR)
• Inorganic Phosphate (PHOS)
• Total Bilirubin (TBIL)
• Total Protein (TP)
• Total T4 (TT4)
• Triglycerides (TRIG)
• Uric Acid (URIC)