Laboratorij

Laboratorijske pretrage predstavljaju osnovu ukupne dijagnostike patoloških stanja i bolesti.

Parametri

Materijal za laboratorij može biti: krv, urin, feces, sperma, sadržaj anatomskih šupljina, sadržaj novostvorenih šupljina, sekreti, ekstrakti, brisevi uzeti s površine kože i dostupnih sluznica, uzorci tkiva dobiveni biopsijom.
Informacije koje nam pružaju labaratorijski rezultati, kao i njihova točna interpretacija, su dragocjene jer pomažu otkrivanju procesa u organizmu koji su u početnoj fazi te se na taj način mogu brže i lakše sanirati.
Hematološke i biokemijske pretrage krvi izvode se ambulantno na HORIBA I IDDEX aparatima što nam omogućava točne i u kratkom vremenu dostupne nalaze.
Mogućnosti su:
– Pretraga urina,
– Pretraga stolice (parazitološka, uključujući test na Giardiu, bakteriološka),
– Dijagnostika zaraznih bolesti – IDEXX SNAP,
– FeLV / FIV,
– Leishmania,
– Borrelia, Ehrlichia,
– Dirofilaria,
– Određivanje plodnih dana u kuja putem progesteronskog testa,
– Endokrinološke pretrage,
– Uzimanje uzoraka za PHD (biopsija bubrega, jetre, prostate, crijeva, želuca, kože)
– Citološka, mikrobiološka i mikološka pretraga uzoraka
– Alergološko testiranje – Serologija/HESKA i IDT /intradermalno testiranje
Pretraga krvi:
• WBC , LYM & LYM%, MON & MON%, GRA & GRA%, EOS & EOS%,
• RBC, PLT, HGB, MPV, HCT,
• MCV, MCH, MCHC, RDW
Biokemijska pretraga:
• Albumin (ALB)
• Alkaline Phosphatase (ALKP)
• Alanine Aminotransferase (ALT)
• Amylase (AMYL)
• Aspartate Aminotransferase (AST)
• Blood Urea Nitrogen (BUN/UREA)
• Calcium (Ca)
• Cholesterol (CHOL)
• Creatine Kinase (CK)
• Creatinine (CREA)
• C-Reactive Protein (CRP)
• Fructosamine (part number 99-0003341) (FRU)
• Gamma-glutamyltransferase (GGT)
• Glucose (GLU)
• Lactate( LAC)
• Lactate Dehydrogenase (LDH)
• Lipase (LIPA)
• Magnesium (Mg)
• Ammonia (NH3)
• Phenobarbital (PHBR)
• Inorganic Phosphate (PHOS)
• Total Bilirubin (TBIL)
• Total Protein (TP)
• Total T4 (TT4)
• Triglycerides (TRIG)
• Uric Acid (URIC)